ZNP i FZZ powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny

 

 

15 września 2022 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych utworzyły Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.Zadaniem Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty.

 

Transmisja konferencji prasowej na Facebooku:

https://www.facebook.com/znpedupl/videos/607657491056745

ZNP i FZZ powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny 15 września 2022 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych utworzyły Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. Zadaniem Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty. Decyzję o utworzeniu komitetu podjęto “mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń oraz narastające problemy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, jak również brak adekwatnych działań ze strony Rządu RP, które umożliwiłyby zahamowanie tych procesów”. Porozumienie w sprawie powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego zostało zawarte pomiędzy: • Związkiem Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanym przez Sławomira Broniarza Prezesa ZNP i Krzysztofa Baszczyńskiego wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP • a ogólnopolskimi związkami zawodowymi systemu oświaty zrzeszonymi w Forum Związków Zawodowych reprezentowanymi przez Sławomira Wittkowicza Przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” i Ewę Tatarczak przewodniczącą Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”. Umawiające się strony są otwarte na przystąpienie do porozumienia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Powołanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego jest zgodne z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 24.08.2022 r. ws. ogłoszenia pogotowia protestacyjnego. Związki domagają się podwyżki w wysokości 20 proc. jeszcze w tym roku. Postulat ten jest uzasadniony także w obliczu rekordowej, wynoszącej 16,1 proc. inflacji. Transmisja konferencji prasowej na Facebooku: https://www.facebook.com/znpedupl/videos/607657491056745