Rozmowy z MEN

  

Podczas rozmów 22 października MEiN – partnerzy społeczni, ministerstwo edukacji nie zmodyfikowało swoich dotychczasowych propozycji dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli, a nawet rozszerzyło je (tzw. godziny karciane także dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – 2 godz. i nauczycieli pracujących nie przy tablicy np. bibliotekarzy – 3 godz.) 

Oświatowe związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko z 13 października, czyli „zdecydowanie odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej”. 

 

Głos Nauczycielski opisuje propozycje MEiN z 22.10.2021 TUTAJ.

Podczas rozmów 22 października MEiN – partnerzy społeczni, ministerstwo edukacji nie zmodyfikowało swoich dotychczasowych propozycji dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli, a nawet rozszerzyło je (tzw. godziny karciane także dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – 2 godz. i nauczycieli pracujących nie przy tablicy np. bibliotekarzy – 3 godz.) Oświatowe związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko z 13 października, czyli „zdecydowanie odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej”. MEiN natomiast zaproponował: – spotkanie dwustronne (tylko resort i związki zawodowe bez samorządów) – spotkanie szefów central związkowych z premierem na temat płac, – koncepcję wcześniejszych emerytur z art. 88 Karty Nauczyciela, ale bez przedstawienia warunków, na jakich zasadach: starych czy obecnych (UWAGA: zaproponowano emerytury tylko dla tych, którzy do roku 2013 spełnili warunki określone w art. 88 KN w zakresie stażu pracy). Opinie związków zawodowych do dzisiejszych propozycji MEiN zostaną przedstawione do 5 listopada br. 21 września minister edukacji przedstawił związkom zawodowym propozycje, które polegają m.in. na: • zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy, • faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia, • zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, • likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia, • likwidacji dodatku uzupełniającego, • likwidacji świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, • likwidacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli na zasadach określonych w pragmatyce nauczycielskiej, • likwidacji świadczenia urlopowego, • zmniejszeniu wysokości dodatku wiejskiego. Wywiad z wiceprezesem ZG ZNP Krzysztofem Baszczyńskim po rozmowach 22.10.2021: https://glos.pl/po-spotkaniu-zespolu-ds-statusu-w-mein-sa-nowe-propozycje-ws-karcianek-beda-rozmowy-dwustronne-w-sprawie-wynagrodzen Głos Nauczycielski opisuje propozycje MEiN z 22.10.2021 TUTAJ.