Szkolenie Prezesów Ognisk ZNP.

 Szkolenie Prezesów Ognisk ZNP

Szkolenie odbyło się w Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Słoneczne Wzgórze w Parku Sanguszków Tarnowie dla 76 Prezesów Ogniska ZNP. Zaproszonym Gościem szkolenia była Pani  Lidia Rzeszutko – inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Temat szkolenia była: Problematyka dotycząca stosunku pracy zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

 

Fot. Aleksandra Trojak

Oglądaj galerię: Szkolenie.

Szkolenie Prezesów Ognisk ZNP Szkolenie odbyło się w Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Słoneczne Wzgórze w Parku Sanguszków Tarnowie dla 76 Prezesów Ogniska ZNP. Zaproszonym Gościem szkolenia była Pani Lidia Rzeszutko – inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Temat szkolenia była: Problematyka dotycząca stosunku pracy zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na wstępie Pani Dyrektor Centrum Agnieszka Hulska przedstawiła działalność i możliwości korzystania indywidualnego z organizacji m.in. uroczystości rodzinnych, itp. Powyższa tematyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród Prezesów Ognisk ZNP. Były oczywiście liczne pytania nie pozostawione bez odpowiedzi. W części związkowej Prezes Oddziału ZNP- Józef Sadowski omówił sprawy związane z uroczystością podziękowania za pracę nauczycielom – członkom ZNP, którzy przeszli na emerytury, sprawę legitymacji członkowskich, wstępnej informacji kupowania paliwa do samochodów z promocją, manifestacją członków ZNP w Warszawie, korzystania z obiektów ZNP ze zniżką. Natomiast w-ce Prezes zarządu Oddziału ZNP Iwona Oleksy omówiła sprawę zbierania podpisów przez Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popierający projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela. W imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie oraz Prezesów Ognisk składam serdeczne podziękowanie Dyrekcji i Pracownikom Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Słoneczne Wzgórze za pomoc w organizacji szkolenia. Podziękowania kierujemy również do Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie Pana Józefa Bajdel, a także do Pani Lidii Rzeszutko Inspektora PIP w Tarnowie. Fot. Aleksandra Trojak Oglądaj galerię: Szkolenie.