Niech DEN trwa cały rok

                    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie

Życzę

dużo zdrowia , wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, satysfakcji oraz radości z dobrze wykonanej pracy, uznania wśród uczniów, rodziców,a także władz samorządowych i oświatowych oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Gratuluję

Wszystkim tym nauczycielom i pracownikom nie będących nauczycielami, którzy w tym roku zostali odznaczeni Krzyżami Zasługi, Medalami KEN i Medalami za Długoletnią Służbę.

Gratulację składam tym tarnowskim nauczycielom ,który zostali wyróżnieni Nagrodami Ministra Edukacji, Kuratora , Starosty, Prezydenta ,Wójta oraz Dyrektora Placówki Oświatowej.

Najlepsze Życzenia kieruję do nauczycieli pełniących funkcję decydentów samorządowych, aby nie brakło im determinacji w obronie polskiej oświaty.

Józef Sadowski

– Prezes Oddziału ZNP w Tarnowie