Przedłużony termin badań ANTY-SARS-COV-2IGG Ostatnie dni !!!!

Na podstawie aneksu zawartego 16 marca 2021 roku z Przychodnią Specjalistyczną sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie ul. M.C. Skłodowskiej 1,.przedłużamy okres badań ANTY-SARS-COV-2IGG dla pracowników  oświaty  do 31 grudnia 2021 roku. Przypominamy że badaniami zostali objęci nauczyciele czynni, pracownicy administracji i obsługi oraz członkowie rodzin / współmałżonek/.

Należy mieć przy sobie legitymację ZNP lub nauczyciela lub zaświadczenie od Dyrektora placówki. Zapraszamy.

Cena za badanie jednej osoby wynosi 65,00 zł.

 

 Badanie jest przeprowadzone na  III p. analityka w godz. od 11.00 do 15.30