Tańsze badanie na tzw.przeciwciała ANTY-SARS-CO-2 IGG

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie wynegocjował ofertę na  niższą cenę   na badania  diagnostyczne dla członków ZNP i pozostałych pracowników oświaty z Zespołem Przychodni Specjalistycznych przy ulicy  Marii Skłodowskiej – Curie w Tarnowie  Cena badania będzie wynosiła 65,00 złotych.

 Chętnych na badania proszę o zgłoszenie tel. 14 655 8553 lub 534 195 943  a także na  e-meil tarnow@znp.edu.pl

Po zebranej ilości chętnych podpiszemy umowę z Przychodnią. Zgłoszenie się na badanie będzie możliwe  na podstawie legitymacji ZNP lub legitymacji nauczycielskiej lub zaświadczenie dyrektora Placówki.

Zgłoszenia do wtorku 23 lutego 2021.