Podziękowanie

W imieniu Zarz±d Oddziału ZNP w Tarnowie oraz własnym składam serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przesłali nam życzenia z okazji ¦wi±t Wielkanocnych. Dziękujemy Prezesom Oddziałów i Ognisk, członkom ZNP, Dyrektorom Szkół i Placówek Owiatowo Wychowawczych, Samorz±dowcom i osobom prywatnym.

Bardzo dziękujemy.

Józef Sadowski – Prezes Oddziału ZNP w Tarnowie.