Pismo do ....

Sz. P. Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

informacja@men.gov.pl,

biuro.prasowe@men.gov.pl,

Sz. P. dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Sz. P. Piotr Ćwik

Wojewoda Małopolski

wojewoda@malopolska.uw.gov.pl,
urzad@malopolska.uw.gov.pl,

Sz. P. Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

kurator@kuratorium.krakow.pl,

jolanta.michalska@kuratorium.krakow.pl,

do wiadomości:

Prezydent Tarnowa, ZNP, NSZZ Solidarność, posłowie, media,  Komisja Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie

 

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Wojewodo,

Szanowna Pani Kurator,

 

Dzisiaj Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, pani Bogumiła Porębska poinformowała mnie, iż - na podstawie przyjętej przez Radę Miejską w Tarnowie uchwały w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w naszym mieście - pozbawieni zostali części swego wynagrodzenia nauczyciele, jeśli pobierali dodatki za trudne warunki pracy, gdyż w związku z pandemią od pewnego czasu nie pracują  bezpośrednio z uczniami, lecz np. ONLINE. 

 

Z poważaniem

dr Marek Ciesielczyk

radny bezpartyjny

 

Tarnów, 1 kwietnia 2020

Sz. P. Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

informacja@men.gov.pl,

biuro.prasowe@men.gov.pl,

Sz. P. dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Sz. P. Piotr Ćwik

Wojewoda Małopolski

wojewoda@malopolska.uw.gov.pl,
urzad@malopolska.uw.gov.pl,

Sz. P. Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

kurator@kuratorium.krakow.pl,

jolanta.michalska@kuratorium.krakow.pl,

do wiadomości:

Prezydent Tarnowa, ZNP, NSZZ Solidarność, posłowie, media,  Komisja Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie

 

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Wojewodo,

Szanowna Pani Kurator,

 

Dzisiaj Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, pani Bogumiła Porębska poinformowała mnie, iż - na podstawie przyjętej przez Radę Miejską w Tarnowie uchwały w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w naszym mieście - pozbawieni zostali części swego wynagrodzenia nauczyciele, jeśli pobierali dodatki za trudne warunki pracy, gdyż w związku z pandemią od pewnego czasu nie pracują  bezpośrednio z uczniami, lecz np. ONLINE.

 

W mojej opinii - radnego, który głosował za przyjęciem w/w uchwały - taka interpretacja jej zapisów jest błędna. Skoro np. najważniejsze akty prawne, tj. ustawy mogą być przyjmowane przez posłów  ONLINE z mocą obowiązująca, nie widzę podstaw prawnych pozbawiających nauczycieli części ich wynagrodzenia tylko dlatego, że (nie ze swej winy) pracują ONLINE, a nie bezpośrednio z uczniami. Co więcej, tego typu praca ONLINE jest jeszcze trudniejsza, więc pozbawianie kogoś dodatku za to, że pracuje w jeszcze trudniejszych warunkach niż dotychczas, jest absurdem.

 

Jako że kilka dni temu Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła dwie zaproponowane przez prezydenta Tarnowa, Romana Ciepielę uchwały, zaopiniowane pozytywnie  przez miejski sztab prawników, mam obawy, iż także i tym razem interpretacja prawa przez władze Tarnowa może być błędna.

 

Proszę więc Pana Ministra i Panią Kurator o zapoznanie się z sytuacją w Tarnowie, a Pana Wojewodę – jako prawny nadzór nad naszym samorządem – o bezpośrednią interwencję natury prawnej, zaś Rzecznika Praw Obywatelskich – o sprawdzenie, czy w/w interpretacja uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie nie narusza artykułu 32 Konstytucji RP.

 

Z poważaniem

dr Marek Ciesielczyk

radny bezpartyjny

 

Tarnów, 1 kwietnia 2020