Apel ZNP do rządu: Bezpłatny internet dla uczniów i nauczycieli

Marzec 24, 2020

 

Apel ZNP do rządu: Rząd powinien dołożyć wszelkich starań, aby każdemu uczniowi i uczennicy zapewnić dostęp do edukacji, a nauczycielom umożliwić kształcenie. Plan minimum, jakiego oczekujemy w trybie pilnym od rządu powinien polegać na uruchomieniu bezpłatnego internetu dla wszystkich uczniów i uczennic oraz nauczycieli pracujących zdalnie. Rozwiązania na czas epidemii powinny być tak zaprojektowane, aby uniknąć pogłębiania nierówności edukacyjnych. 

 

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

Apel ZNP do rządu: Bezpłatny internet dla uczniów i nauczycieli

Marzec 24, 2020

w Ogólne informacje

 

Apel ZNP do rządu: Rząd powinien dołożyć wszelkich starań, aby każdemu uczniowi i uczennicy zapewnić dostęp do edukacji, a nauczycielom umożliwić kształcenie. Plan minimum, jakiego oczekujemy w trybie pilnym od rządu powinien polegać na uruchomieniu bezpłatnego internetu dla wszystkich uczniów i uczennic oraz nauczycieli pracujących zdalnie. Rozwiązania na czas epidemii powinny być tak zaprojektowane, aby uniknąć pogłębiania nierówności edukacyjnych. 

List ZNP do Premiera RP

Szanowny Panie Premierze!

Z powodu koronawirusa polska szkoła w ciągu tygodnia przeniosła się z klas do internetu. To była pierwsza lekcja zdalnego kształcenia na dużą skalę dla nas wszystkich – uczniów i nauczycieli, a także rodziców. Mogła się ona wydarzyć tylko dzięki kreatywności nauczycieli i zaangażowaniu rodziców, mimo że zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Nie ma bowiem żadnych systemowych rozwiązań w zakresie zdalnego kształcenia w Polsce, ponieważ rząd w ostatnich latach zajmował się zamykaniem szkół a nie inwestowaniem w edukację.

Panie Premierze,

czy ma Pan świadomość, że:

– uczniowie i nauczyciele mają bardzo zróżnicowany dostęp do sprzętu komputerowego, a sytuacja ta jest bardzo trudna w przypadku rodzin wielodzietnych;

– mamy w Polsce różny dostęp do internetu?

– nauczyciele nie posiadają służbowego sprzętu, szybkiego łącza internetowego, odpowiedniego oprogramowania i nie zostali przeszkoleni w zakresie zdalnego kształcenia? Bo czym innym są umiejętności w zakresie TIK wykorzystywane na lekcjach a czym innym kształcenie online.

Panie Premierze,

czy wie Pan, że nawet tam, gdzie do tej pory uczniowie i nauczyciele mieli dostęp do internetu teraz są problemy z powodu zwiększonego ruchu w sieci?

Panie Premierze,

czy pamięta Pan, że z badania wykonanego w lipcu 2019 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że aż 16% Polaków nie ma dostępu do Internetu? I jak w tej sytuacji mamy zorganizować i prowadzić zdalne kształcenie?

Panie Premierze,

rozumiemy trudną sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy z powodu epidemii koronawirusa. Jako nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni, solidarni i samodzielni, bo wiemy, jak ważna jest edukacja.

Teraz w edukację swoich dzieci zostali zaangażowani rodzice w jeszcze większym niż dotychczas stopniu. To bywa trudne i frustrujące w sytuacji, kiedy trzeba godzić pracę zdalną ze zdalnym kształceniem w domu przy brakach sprzętowych i problemach z siecią.

Niestety, pojawiła się też duża grupa uczniów nagle wykluczonych z edukacji z powodu braku internetu lub sprzętu w domu.

Panie Premierze,

w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, dostęp do edukacji zależy od sytuacji materialnej rodziny i jej możliwości bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i rząd powinien przeciwdziałać temu zjawisku, dbając o najbardziej potrzebujących.

Rząd powinien dołożyć wszelkich starań, aby każdemu uczniowi i uczennicy zapewnić dostęp do edukacji, a nauczycielom umożliwić kształcenie.

Plan minimum, jakiego oczekujemy w trybie pilnym od rządu powinien, naszym zdaniem, polegać na uruchomieniu bezpłatnego internetu dla wszystkich uczniów i uczennic oraz nauczycieli pracujących zdalnie.

Rozwiązania na czas epidemii powinny być tak zaprojektowane, aby uniknąć pogłębiania nierówności edukacyjnych.

W obecnej sytuacji uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych mają mniejsze szanse na wsparcie, edukację i wyrównywanie zaległości a nauczyciele nie mają zapewnionych podstawowych warunków, by pracować ze swoimi uczniami i uczennicami.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP