Opinia prawna ZNP  wynagrodzenia w czasie zawieszenia zajęć
https://znp.edu.pl/opinia-prawna-znp-wynagrodzenia-w-czasie-zawieszenia-zajec/