List do ministra ws. faktów związanych z organizacją kształcenia online
https://znp.edu.pl/list-do-ministra-ws-faktow-zwiazanych-z-organizacja-ksztalcenia-online/