24 Zjazd Delegatów ZNP

 

 

Nauczyciele mają moc!
Związkowe wybory, podsumowanie ostatnich pięciu lat działalności Związku i przyjęcie strategii na kolejną kadencję – tak w skrócie rysuje się program trzydniowego 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP, który rozpocznie się w czwartek, 21 listopada 2019 r.

„Nauczyciele, mamy moc” oraz „Odpowiedzialność, odwaga, wartości” to hasła zawierające przesłanie 42. Zjazdu.

W 42. zjeździe bierze udział 194 delegatów z 16 okręgów ZNP, dwóch sekcji związkowych (Administracji i Obsługi oraz Emerytów i Rencistów – po pięciu delegatów), a także z Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki (10 delegatów). W zjeździe bierze udział 116 kobiet i 78 mężczyzn.