Posiedzenie Zarządu.
Posiedzenie Zarzadu Oddziału ZNP odbędzie się w dniu 14 maja 2019r. o godz.12.00 w Biurze Zarządu. Z powodu omawiania ważnych spraw obecność obowiązkowa. Proszę o punktualność.