Do Prezesów
  

Zwracamy się z prośbą o zaapelowanie do nauczycieli, by zadbali o swoje
zdrowie ( w ślad za uchwałą Nr 32/2018 Zarządu Głównego Związku
Nauczycielstwa Polskiego z  dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie
Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty par. 2 tej uchwały).

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Grażyna Ralska