w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej

Uchwała Nr 32/2018

Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty

 

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

 

 

Uchwała Nr 32/2018

Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty

 

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

 

§ 1

Podtrzymać postulat o wzroście wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pracowników oświaty o 1000 zł w roku 2019.

§ 2

W trosce o zdrowie pracowników oświaty poprzeć akcję nauczycieli, rozpoczętą 17 grudnia 2018 r.

§ 3

Rozpocząć Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty.

§ 4

Upoważnić Prezydium ZG ZNP do przyjęcia harmonogramu dalszych działań protestacyjnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Zarząd Główny ZNP

(-) Sławomir Broniarz

                                       Prezes ZNP