Podziękowanie.

 

W imieniu własnym oraz ZZNP w Tarnowie

serdecznie dziękuję przedstawicielom

Samorz±dów, Dyrektorów Szkół

i Placówek Owiatowo–Wychowawczych,

Prezesom Oddziałów

i Ognisk ZNP, członkom ZNP, sympatykom i znajomym

za przesłanie bardzo licznych życzeń

z okazji Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku.

Jestem przekonany, że spełni± się one w ci±gu całego 2019 roku.

 

 

Prezes Oddziału ZNP w Tarnowie

Józef Sadowski