Zaproszenie na turniej.

Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie zaprasza z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości Polski i 113 rocznicy powstania ZNP na XI Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego  Pana Romana Łucarza.

Szczegóły w Regulaminie.ZdziwienieŚmiech

 

 

Zaproszenie na turniej.

Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie zaprasza z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości Polski i 113 rocznicy powstania ZNP na XI Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego  Pana Romana Łucarza.

Szczegóły w Regulaminie.

 

                                                                               

XI Turniej Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej 

        pod patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego

 

Organizator:

Organizatorem turnieju  jest Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie.

Termin i miejsce:

Turniej rozegrany  zostanie w dniu 24 listopada 2018 r. w Hali Szkoły Podstawowej                  w Zawadzie  (sobota -  godz. 9:00 ).  

Uczestnictwo:

W turnieju  uczestniczą drużyny nauczycielskie, pracownicy administracji i obsługi danej szkoły.

Zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje drużyny, zgodnie ze zgłoszeniem. 

 

System rozgrywek:

Turniej  zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS. Rozgrywki zostaną przeprowadzone  systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. W przypadku uzyskania przez drużyny równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje różnica setów,   a następnie różnica małych punktów w setach. Do rozgrywek NIE zostanie dopuszczona drużyna w składzie mniejszym niż 6 zawodników /w tym min. 2 kobiety/, dopuszcza się więcej kobiet niż 2 .

Nagrody:

Zespoły, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają pamiątkowe puchary, a wyróżniający się  zawodnicy dyplomy, po turnieju wspólny obiad.

Postanowienia końcowe:

·        Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników.

·        Wszyscy zawodnicy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

·        Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.

·        Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

·        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

·        ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 20 LISTOPADA, W SIEDZIBIE ODDZIAŁU ZNP W TARNOWIE LUB TEL. 14 6558553.

 

Serdecznie zapraszamy.