Podziękowanie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom sobotniej manifestacji w Warszawie, którzy pokazali, że walczymy o dobrą edukację oraz o lepszy status nauczycieli i pracowników oświaty. Protestujemy mimo niesprzyjających okoliczności. My wiemy, że wbrew temu co mówi Anna Zalewska, reforma edukacji odbyła się ogromnym kosztem uczniów i nauczycieli.

Nie godzimy się na niskie zarobki i na złe decyzje minister edukacji, w wyniku których cierpią uczniowie, a nauczyciele odchodzą z pracy.

Jako nauczyciele i jako rodzice mamy wspólny cel. Jest nim dobra edukacja dla wszystkich dzieci. Czeka nas pewnie długa droga, ale sukcesem jest to, że jesteśmy solidarni i protestujemy razem z rodzicami. Nie poddajemy się, bo walczymy o nadrzędne wartości, które wyznaczają kierunki naszego działania i nasze cele!

Prezes ZNP Sławomir Broniarz

 

W imieniu Zarządu Małopolskiego Okręgu ZNP w Krakowie oraz Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie,   a także własnym serdecznie dziękuję nauczycielom, członkom ZNP, którzy wzięli udział w manifestacji w Warszawie zorganizowanej przez Zarząd Główny ZNP i OPZZ. Manifestacja przeprowadzona była  pod hasłem lepszych zarobków i lepszych warunków pracy. Jestem przekonany, że do podziękowań dla tej grupy dołączają wszyscy tarnowscy nauczyciele i z sąsiednich gmin należących do naszego Oddziału. Podziękowanie kieruję pod adresem "kierownika" naszego autokaru Wiesława Cholewy. Bardzo dziękuję.

Prezes Oddziału ZNP w Tarnowie Józef Sadowski

 

Fot z telewizora: Józef Sadowski