Szanowni Prezesi, członkowie ZNP.

Zbliża się koniec roku szkolnego 2017/2018. W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie składam Prezesom Ognisk ZNP serdeczne podziękowanie za współpracę, pomoc niesioną naszym związkowcom, za udział w licznych spotkaniach, szkoleniach, wycieczkach.

Serdeczne podziękowania kieruję do członków Zarządu Oddziału za realizację planu działania, pomoc w realizacji działań sportowych, kulturalnych i turystycznych.

Życzę udanego, bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, zrealizowania swoich ciekawych planów wypoczynkowych.

Podziękowania i życzenia kieruję do wszystkich członków ZNP Tarnowskiego Oddziału ZNP, życząc pięknych słonecznych dni, miłych wrażeń, poznania ciekawych zakątków Europy         w czasie letniego urlopu.

Słowa podziękowań kierujemy do Samorządów z którymi Oddział ZNP w Tarnowie współpracuje.

W imieniu Zarządu ZNP

Józef sadowski – Prezes Oddziału