Zmiana terminu szkolenie.

Szanowni Prezesi.

Z uwagi na udział Prezesów Oddziału ZNP w Tarnowie w konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w Tarnowie i Wojniczu , zaplanowane szkolenie dla Prezesów Ognisk ZNP w dniu 7 czerwca 2018r.zostaje przełożone na wrzesień 2018r.

  Dokładnym terminie szkolenie zostanie przekazany  e-mail.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Józef Sadowski