Zebrania i szkolenia

- Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP w  Tarnowie na 2020 r.

- Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP w  Tarnowie na 2019 r. 

- Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP w  Tarnowie na 2018 r.  

- Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP w  Tarnowie na 2016 r. 

- Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP w  Tarnowie na 2015 r.

- Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie na 2014 r.

- Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie na 2013 r.

- Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie na 2012 r.

- Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie na 2011 r.

- Plan zebrań i szkoleń na rok 2011.   

- Plan zebrań i szkoleń na rok 2010.  

- Plan zebrań i szkoleń na rok 2009.