Hotele, wypoczynek ZNP

Wypoczynek ZNP

Galerie zdjęć

Galerie zdjęć
Galeria FLASH

Kupuj taniej z ZNP !!!

Szczegóły

Klub Nauczyciela

Regulamin KMN

BIP

Mini kalendarz

« < Maj 2018 > »
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

22 Maja 2018
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Helena, Wiesław
Do końca roku zostało 224 dni.

Licznik odwiedzin

Dziś1139
Wczoraj4123
W tygodniu5262
W miesiącu78302
Od stycznia 20092296458

Gościmy

Start
Zapoznaj się z planem działania Oddziału ZNP w Tarnowie Drukuj
Plan działania Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie w kadencji 2010 - 2014. Warto się z nim zapoznać.  Jeżeli Szanowne Kol. i Kol. mają inne propozycje, sugestje prosimy o kontakt e-mail. Plan pracyZarządu Oddziału ZNP w Tarnowie na kadencję 2010 – 2014 

I -  ZADANIA ORGANIZACYJNE ODDZIAŁU ZNP W TARNOWIE.

1 –       Podnoszenie sprawności i aktywności ZNP:

 *       Doskonalenie i unowocześnianie systemu przepływu informacji związkowej na linii Oddział – Ognisko i odwrotnie, m.in. poprzez wykorzystywanie strony internetowej, poczty elektronicznej oraz materiałów promocyjnych ZNP,*       Wydawanie wewnętrznych informacji,  komunikatów Oddziału*       Analizowanie stanu organizacyjnego ZNP w celu określenia sposobów pozyskiwania nowych członków ZNP,*       Ukazywanie działalności Oddziału na łamach lokalnej prasy, radia i telewizji kablowej oraz w biuletynie związkowych*       Wzmocnienie dyscypliny organizacyjnej i zwiększenie odpowiedzialności prezesów ognisk oraz członków Zarządu Oddziału.*       Zorganizowanie wyjazdowych szkoleń prezesów ognisk i członków ciał statutowych Oddziału celem wypracowania ciekawych form pracy oraz integracji związkowej, poznawanie pracy i nawiązanie współpracy z innych Oddziałami ZNP.

2 –       Organizacja pracy organów statutowych:

 *       Organizacja posiedzeń, przygotowanie materiałów oraz pomoc merytoryczną w prowadzeniu bieżącej działalności:*       Oddziałowej Sekcji Emerytów Emerytów Rencistów*       Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi,*       Oddziałowego Klubu Młodego Pracownika Oświaty,*       Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

3 –       Wyróżnienia działaczy tarnowskiego Oddziału ZNP:

 *       Występowanie o nadanie indywidualnej Złotej Odznaki ZNP dla zasłużonych działaczy*       Występowanie o Zbiorowa Złota Odznakę ZNP – dla Sekcji Emerytów i Rencistów *       Występowanie o nadanie Odznaki ZNP za 50 - letnią przynależność do ZNP,*       Występowanie do dyrektorów placówek oświatowych oraz Zarządu Głównego ZNP z wnioskami na odznaczenia państwowe i resortowe*       Występowanie z wnioskami o Nagrodę Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty i Wójta dla Prezesów Ognisk i wyróżniających się w pracy społecznej członkom ZNP,*       Występowanie z wnioskami o Nagrodę Dyrektora, Prezydenta dla wyróżniających się w pracy Społecznym Inspektorom Pracy.

4 –       Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych:

 *       Organizowanie w Nauczycielskiej Galerii Twórczości Artystycznej „ PALETA” indywidualnych i zbiorowych wystaw,*       Spotkania z ciekawymi ludźmi w Klubie Nauczyciela*       Organizacja spotkań okolicznościowych przez Sekcję Emerytów i Rencistów w Klubie Nauczyciela*       Organizacja wyjść, wyjazdów do kina, teatru i opery w Tarnowie i Krakowie,*       Organizacja międzynarodowego Biennale Twórczości Artystycznej – Tarnów 2012,*       Organizacje pleneru malarsko – fotograficznego w Żubrzycy Górnej,*       Organizacja konkursów fotograficznych oraz wystaw pokonkursowych,*       Zorganizowanie wystawy fotograficznej w Preszowie / Słowacja/,*       Organizacja corocznych „ Bali Belfra”  „Bali Milusińskich”,*       Zorganizowanie turniejów w piłce siatkowej, strzelaniu i tenisie stołowym,*       Organizacja spartakiady dla seniorów tarnowskiego Oddziału,*       Zorganizowanie wycieczek na baseny geotermalne w Polsce i na Słowacji w ramach prowadzonego w Oddziale programu pro-zdrowotnego,*       Zorganizowanie wycieczki do Sandomierza,*       Organizacja wycieczki do Londynu,*       Organizacja wycieczki o charakterze wypoczynko – turystycznym.*       Promowanie i udział w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych zamieszczonych Ogólnopolskim Kalendarzu Imprez.

5 –       Kształcenie i doskonalenie nauczycieli:

 *       Udział w Komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli na wniosek członków ZNP, *       Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego celem praktycznej pomocy w tworzeniu dokumentacji na awans zawodowy,*       Wskazywanie poradników metodycznych.*       Wykorzystywanie „ Głosu Nauczycielskiego”

II –  DZIAŁALNOŚĆ  WEWNĄTRZZWIĄZKOWA .

1 –       Udzielanie pomocy ogniskom ZNP w organizowaniu i prowadzeniu działalności po przez:

*       Dostarczanie ogniwom ZNP aktualnych informacji zwijkowych, prawnych i oświatowych ze szczególnym wykorzystaniu własnej strony internetowej, „ Głosu Nauczyciela”, „ Newslettera ZNP,*       Udział członków Zarządu w posiedzeniach i spotkaniach ognisk ZNP, Radach Pedagogicznych, uroczystościach szkolnych,*       Publikowanie informacji, wyjaśnień i materiałów pomocniczych w działalności ogniw ZNP,*       Umożliwienie korzystania z porad radcy prawnego w Oddziale.

2 –       Pomoc członkom ZNP w zakresie spraw zawodowych :

 *       Udzielanie pomocy finansowej członkom ZNP będących w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej / wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Funduszu Zdrowotnego będącego w gestii Prezydenta Miasta Tarnowa /,*       Udzielanie zapomóg statutowych z racji urodzin dziecka, członka ZNP oraz śmierci członka ZNP oraz najbliższych członków rodziny*       Występowanie z wnioskami do ZG ZNP do funduszu interwencyjnego i Funduszu „Senior”,*       Pomoc w sprawach awansu zawodowego nauczycieli w szczególności młodym nauczycielom – członkom ZNP*       Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych i materialnym emerytów członków ZNP

III – PROMOCJA I KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEGO WIZERUNKU ZNP

1 –       Rozszerzenie i wzbogacanie informacji o działalności ZNP.

 *       Popularyzowanie w środowisku oświatowym oraz w środowisku lokalnym dorobku, historii i tradycji ZNP,*       Promowanie „Głosu Nauczycielskiego”*       Wydanie książki dr Czesława Sterkowicza pt „Tarnowscy nauczyciele w podziemny państwie polskim w latach 1939 – 1945”*       Utrzymywanie stałych kontaktów z redakcjami gazet, radiem i telewizją kablową*       Udział w okolicznościowych uroczystościach organizowanych przez Starostwo, Gminę i Urząd Miasta Tarnowa przez członków Zarządu celem promocji Zarządu Oddziału*       Organizacja Konkursu „ Najlepszy Wychowawca Roku”*       Popularyzacja strony internetowej ZG ZNP, Z Okr. ZNP, własnej strony *       Pokazywanie działalności Ognisk ZNP na stronie internetowej Oddziału,*       Dokumentowanie działalności Oddziału w Kronice Oddziału, Klubu Nauczyciela, Złotej Księdze, wycinków prasowych, nagrań radiowych i telewizyjnych,*       Bieżące aktualności fotograficzne zamieszczane w gablotach na korytarzu.*       Wydanie kalendarza na 2011 r. z programem „ Kupuj tanio z ZNP”.

2 –       Współdziałanie :

 *       Z Zarządem Głównym ZNP*       Z Zarządem Okręgu Małopolskiego ZNP,*       Starostwem Powiatu Tarnowskiego,*       Urzędem Gminy Miasta Tarnowa *       Urzędem Gminy Tarnów, *       Radą Miasta Tarnowa- Komisji Oświaty.*       Z Prezesami Oddziałów ZNP w Okręgu Małopolskim, a w szczególności z Rejonu Tarnów.*       Wymiana doświadczeń z Oddziałami w sąsiednich województwach. IV – OBRONA ŚWIADCZEŃ DLA CZYNNYCH EMERYTOWANYCH  NAUCZYCIELI :*       Coroczne uzgadnianie z JST regulaminów wynagradzania i nagradzania nauczycieli,*       Dążenie do egzekwowania wzrostu płac pracowników nie będących nauczycielami,*       Kontynuowanie porad radcy prawnego w każdą środę w godz. od 14.00do 18.00 z ważną legitymacją ZNP,*       Uzgadnianie regulaminów ZFŚS, uczestnictwo i nadzorowanie realizacji wypłat świadczeń przez upoważnionych członków ZNP w ciałach doradczych ZFŚS nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.

V – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY

*       Przeprowadzanie wyborów SIP w poszczególnych placówkach oświatowych w Tarnowie i Gminy Tarnów*       Prowadzenie szkoleń i narad dla SIP z udziałem przedstawicieli różnych instytucji: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, służby kontrolne Urzędu Miasta, PIP             i innych.*       Organizacja szkolenia wyjazdowego połączonego ze zwiedzeniem obiektów oświatowych.

VI – WZBOGACANIE I OPIEKA NAD MIENIEM ZARZĄDU ODDZIAŁU

*       Wykonywanie drobnych napraw i remontów,*       Wystąpienie do Zarządu Budynków z wnioskiem o przyłączenie budynku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Cieplnego celem pozyskania oszczędności na ogrzewaniu Biura .*       Zakup nowego komputera z pozyskaną dotacją z ZG ZNP.*       Konserwacja sprzętu znajdującego się w Biurze Zarządu Oddziału. Program działania Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie jest otwarty i będzie wzbogacany uchwałami, propozycjami oraz sugestiami Zarządu Główne ZNP, Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP, członków ZNP, Jednostek Samorządów Terytorialnych w każdym roku przez kadencję 2010 – 2014.Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie dniu 18 stycznia 2011 r. www.tarnow.znp.edu.ple-mail:prezes-ziut@wp.pl     tarnow@znp.edu.pl 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Ważne !

Dla przeglądających stronę. Część matreriałów zapisana jest w postaci pliku pdf więc należy mieć zainstalowany program do czytania tych plików. Adobe  Reader znajdziesz TUTAJ.
 

Obrazki losowe

Przydatne linki

ZO TARNÓW 2009