Przeciwko prywatyzacji: nie dajmy popsuć naszej szkoły! - komunikat ZNP (03.11.2008)

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego od kilku miesięcy zwraca uwagę, że polskim szkołom publicznym grozi prywatyzacja. Chodzi o przygotowaną przez MEN nowelizację ustawy o systemie oświaty, w której znalazł się m.in. przepis ułatwiający fundacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom prywatnym przejmowanie od samorządów publicznych szkół.

 

Aktualnie obowiązujace prawo powoduje, że dzisiaj jest to skomplikowana operacja, wymagająca zgody m.in. kuratora oświaty. Jednak MEN chce zmienić i uprościć procedury. I tak po zmianach w ustawie o systemie oswiaty, fundacje, stowarzyszenia, firmy i osoby prywatne będą mogły przejmować publiczne szkoły.

 

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego jest to bardzo niekorzystne rozwiązanie, którego negatywne skutki odczują wszyscy – uczniowie, rodzice i pracownicy szkół. Wkrótce sieć publicznych szkół prowadzonych przez samorządy, zobowiązanych do przestrzegania pewnych standardów kształcenia, zatrudniających nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela, może zostać zdemontowana.

 

Jeśli samorząd zdejmie z siebie odpowiedzialność za prowadzenie szkoły, jaką wówczas będziemy mieć gwarancję wysokiej jakości kształcenia? Kto zapewni polskim uczniom równy dostęp do edukacji? Kto będzie dbał o wyrównywnie szans edukacyjnych? Kto będzie troszczył się o bezpieczeńsytwo najmłodszych?

 

Obawiamy się, że po propozycjach MEN samorządy zaczną masowo pozbywać się podstawówek, gimnazjów, liceów i będą je przekazywać np. prywatnemu biznesowi, a troska o nasze dzieci i godne warunki pracy pracowników oświaty zostanie zastąpiona żądzą zysku.

 

Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego sprzeciwia się liberalizacji prawa oświatowego i umożliwieniu prywatnym podmiotom przejmowania publicznych szkół. Polska, chcąc osiągnąć sukces powinna inwestować w edukację, unowocześniać ją i poprawiać funkcjonowanie publicznych szkół, ale zamiast eksperymentów należy korzystać ze wzorców, które sprawdziły się m.in. w Finlandii. Nie bez powodu fińscy uczniowie od kilku lat osiągają najlepsze wyniki w międzynarodowym badaniu PISA – dzieje się tak m.in. dlatego, że w Finlandii państwo zapewnia każdemu dziecku bezpłatną edukację oraz darmowe pomoce naukowe, podręczniki, obiady i transport do szkoły, za który rodzice również nic nie płacą.

 

To, co proponuje polski rząd, to na razie tylko projekt. Ale za chwilę może się on stać obowiązującym prawem. Nie można dopuścić do tego, aby niekorzystna dla polskich uczniów, rodziców i nauczycieli, ustawa weszła w życie. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego w najbliższych dniach zainauguruje ogólnopolską kampanię w obronie publicznej edukacji w Polsce pod hasłem „Nie dajmy popsuć naszej szkoły“.

 

 

-------------------------------------------

Pozdrawiam,

Magdalena Kaszulanis

rzeczniczka prasowa ZNP

0603 136 866

022 331 06 59    

kaszulanis@znp.edu.pl

www.znp.edu.pl